Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí

Zásady občanského poradenství

Bezplatnost

Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, protože každý občan má právo na přístup k informacím a seznámení se s právními předpisy. Toto právo by nemělo být omezeno případným nedostatkem finančních prostředků.

Diskrétnost

Poradce je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích, občan může vystupovat anonymně.

Nezávislost

Služby poradny jsou nezávislé na názorech státních a jiných organizací, které by mohly mít ideologický nebo finanční zájem na výsledku případu. Jsou nezávislé na postojích případných dárců.

Nestrannost

Služby poradny jsou poskytovány občanům bez ohledu na rasu, věk, pohlaví, sociální status, zdravotní postižení, politickou příslušnost, světonázorovou orientaci apod.

Poradce poskytuje služby bez jakékoliv předpojatosti, bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky.

Respekt

Poradce respektuje právo občana na informace, vyjádření svých potřeb, pocitů a názorů. Poradce respektuje vlastní rozhodnutí občana o tom, jak bude ve své situaci postupovat včetně jeho práva nabízenou službu odmítnout nebo od ní odstoupit i bez uvedení důvodů.

Individuální přístup

K občanovi je přistupováno s ohledem na jeho konkrétní individuální potřeby.


Co není občanská poradna?

Občanská poradna není advokátní kancelář, nezastupuje občana u soudu, nepodává žaloby. Nesepisujeme za uživatele podání k soudu a jiné dokumenty.

Občanská poradna není manželská ani psychologická poradna, neřeší vztahovou ani psychologickou rovinu problému občana.

Občanská poradna neprovádí výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a péče, úroků, mezd, dovolené. Neradí v komerčních záležitostech. Nepřepisujeme texty, nepůjčujeme finanční prostředky, neposkytujeme ošacení ani ubytování.