Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí

Jak podpořit naši činnost

Jelikož služby naší poradny pro veřejnost jsou bezplatné, je nutné každoročně hledat finanční prostředky na provoz poradny, abychom mohli ve své činnosti pokračovat.

Formy podpory

Činnost Občanské poradny Žďár nad Sázavou můžete podpořit těmito formami:

  1. zaslání finančního daru na účet občanské poradny v Fio bance, a.s., pobočce Žďár nad Sázavou č. 2500342145/2010.
    Každá peněžní částka, ať velká či malá, bude přijata s vděčností a použita v souladu s posláním poradny.
    Na poskytnuté příspěvky vám vystavíme potvrzení o přijetí daru. Rádi připravíme také návrh darovací smlouvy a předložíme vám jej k posouzení.
    Podle zákona o daních z příjmů lze hodnotu daru odečíst ze základu pro výpočet daně. Finanční dar s daňovým zvýhodněním mohou poskytnout občané, podnikatelé a firmy.
  2. poskytnutí hmotného daru, např. kancelářská technika, tonery, inkoustové barvy do tiskárny, kancelářský papír, aj.
  3. dobrovolnictví - svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu, ale často za dobrý pocit z pomoci ostatním a za získané zkušenosti.

V případě, že se rozhodnete podpořit činnost poradny, kontaktujte nás, prosím, na tel. č. 566 520 165 nebo e-mailem na adrese: info@opzdar.cz.