Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí

Projekty

Název projektu:  Spotřebitelské poradenství 

V letech 2009 až 2023 se Občanská poradna Žďár nad Sázavou zapojila do projektu Spotřebitelské poradenství.

Cíl projektu:

1) Informovat občany o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb.

2) Poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky.

3) Posílit informovanost v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

 

Název projektu: Najít práci dá někdy práci

V roce 2010 a 2011 se Občanská poradna Žďár nad Sázavou zapojila do projektu Najít práci dá někdy práci.

Občanská poradna Žďár nad Sázavou poskytuje bezplatné poradenství dlouhodobě nezaměstnaným matkám a otcům, zejména po rodičovské dovolené, kteří se potřebují připravit na návrat do zaměstnání. Poradna pomůže klientům systematicky se zorientovat ve své aktuální situaci a v možnostech na pracovním trhu.   

Občanská poradna nabízí individuální konzultace s klienty, praktické dovednosti a tipy při hledání zaměstnání a oslovení zaměstnavatelů. Poradna provází klienta celým procesem hledání zaměstnání včetně možností sladění profesního a rodinného života.

 

Název projektu: Bydlení

V roce 2011 se Občanská poradna Žďár nad Sázavou zapojila do projektu Bydlení, jehož cílem je poskytování poradenství klientům v oblasti bytové problematiky.

 

Název projektu: Environmentální poradenství

V minulém období se Občanská poradna Žďár nad Sázavou účastnila projektu v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Název projektu: Proč zrovna já?

Od roku 2014 do roku 2015 byl  projekt zaměřen na pomoc obětem trestných činů.

 

Název projektu: Prevence zadlužení a zvyšování finanční gramotnosti a právního vědomí

V roce 2021 je projekt v rámci programu Prevence kriminality Fondu Vysočiny zaměřen na pomoc lidem, kterým hrozí zadlužení nebo jsou v dluhové pasti. Poradci v občanské poradně s klienty hledají možnosti řešení, jak se dluhů zbavit, jak zastavit exekuce, jak zvýšit příjmy a snížit výdaje. Cílem projektu je předcházet sociálně patologickým jevům spojených s majetkovými a úvěrovými podvody, zvyšovat finanční gramotnost a právní vědomí občanů. V poradenských rozhovorech podnítit občany k učinění potřebných kroků vedoucích ke zlepšení jejich situace a převzetí odpovědnosti za vlastní jednání. Projekt je spolufinancován z Fondu Vysočiny.

Na tento projekt navazuje v roce 2022 a 2023 projekt: Stop dluhům - stop majetkové trestné činnosti