Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí

Odkazy

Níže uvedené stránky obsahují kategorizované odkazy na stránky externích subjektů, u některých odkazů jsou uvedeny také kontaktní údaje.


Poskytovatelé sociálních služeb ve Žďáru n. S.

Odkazy na poskytovatele sociálních služeb ve Žďáru nad Sázavou.

Zdravotnictví

Odkazy na zdravotnické organizace

Pracovně-právní vztahy

Odkazy na stránky zabývající se pracovně-právními vztahy

Bydlení

Odkazy na stránky zabývající se problematikou bydlení

Ochrana spotřebitele

Stránky zabývající se ochranou spotřebitele

Právní systém a právní ochrana

Odkazy na stránky zabývající se právním systémem a ochranou

Krizové linky

Soupis krizových linek