Menu

Novinky

  • V úterý 20.11. a ve středu 21.11. je občanská poradna zavřena z důvodu školení poradkyň.

  • Ve středu v sudých týdnech je občanská poradna na radnici Velké Meziříčí od 11.30 do 15 hodin. Tel. 721 137 458.

Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce ČR
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
Město Ždírec nad Doubravou

Odkazy

Níže uvedené stránky obsahují kategorizované odkazy na stránky externích subjektů, u některých odkazů jsou uvedeny také kontaktní údaje.


Poskytovatelé sociálních služeb ve Žďáru n. S.

Odkazy na poskytovatele sociálních služeb ve Žďáru nad Sázavou.

Zdravotnictví

Odkazy na zdravotnické organizace

Pracovně-právní vztahy

Odkazy na stránky zabývající se pracovně-právními vztahy

Bydlení

Odkazy na stránky zabývající se problematikou bydlení

Ochrana spotřebitele

Stránky zabývající se ochranou spotřebitele

Právní systém a právní ochrana

Odkazy na stránky zabývající se právním systémem a ochranou

Krizové linky

Soupis krizových linek